Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies

The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies ook wel bekend als The Outer Space Treaty of het Ruimteverdrag vormt de basis voor het internationale ruimterecht. In januari 1967 werd het verdrag opengesteld voor ondertekening in de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In oktober van het zelfde jaar werd het verdrag van kracht. Momenteel hebben 107 landen het verdrag ondertekend en geratificeerd, 23 landen hebben het wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd.

Belangrijke punten

Een aantal belangrijke punten in het verdrag zijn:

  • De ruimte mag niet gebruikt worden om massavernietigingswapens te stationeren in een baan rond de aarde, op de maan, op een ander hemellichaam of op een andere manier in de ruimte. Er staat nergens dat gewone wapens niet in de ruimte mogen worden gestationeerd, dus sommige tactieken die met behulp van andere soorten wapens grote schade toebrengen kunnen wel gewoon uitgevoerd worden.
  • Geen enkele staat mag een claim leggen op een hemellichaam of een deel hiervan. Maar als een natie heeft wel de controle en jurisdictie over elk object dat ze in de ruimte heeft.
  • Niet-gouvernementele activiteiten moeten worden toegestaan door en onder toezicht staan van de staat waar de organisatie welke de activiteit uitvoert vandaan komt.
  • Een staat die denkt dat de activiteiten van een andere staat schade kunnen toebrengen aan de vreedzame activiteiten van de ruimte of ander gebruik, mag een consultatie aanvragen over deze mogelijk schadelijke activiteit.

Verdere uitwerkingen van het verdrag

  • The Rescue Agreement (1968)
  • The Space Liability Convention (1972)
  • The Registration Convention (1976)
  • The Moon Treaty (1979), welke niet werd geratificeerd door grote ruimtenaties.

De United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) zorgt er voor dat deze verdragen en andere dingen met betrekking tot ruimte jurisdictie worden nageleeft.

COPUOS logo.

Het verdrag is hier te vinden.

Bronnen

  • United Nations treaties and principles on outer space: Text of treaties and principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space and related resolutions adopted by the General Assembly. (2002). New York: United Nations.
  • Outer Space Treaty. Geraadpleegd 20 juli 2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/Outer_Space_Treaty
Vragen? Stel ze hieronder.

About JelleJT

Ik ben Aviation student aan de HvA met een zeer grote interesse in de astronomie en ik heb dan ook een half jaar Natuur- en Sterrenkunde gestudeerd aan de UvA/VU, ook ben ik sinds kort lid van The Planetary Society (TPS). Al in de kleuterklas tekende ik ruimteschepen en vliegtuigen. In groep 4, denk ik, kreeg ik mijn eerste boek over de planeten, sindsdien heb ik steeds meer programma’s gekeken en boeken gelezen. Ik wil mensen graag laten zien hoe mooi het heelal is en hoe klein wij zijn, daarom heb ik deze site gemaakt. Daarnaast wil ik ook graag laten zien dat je niet per se een bachelor- of masterdiploma nodig hebt om veel verstand van iets te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox voor de AVG is verplicht

*

Ik ga akkoord