Over

Wat is astronomie nu eigenlijk?

Volgens Wikipedia:

Astronomie of sterrenkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de observatie en de studie van alle fenomenen buiten de atmosfeer van de Aarde. Het woord astronomie komt van het Griekse woord αστρονομία (astronomia), een samenstelling van άστρον (astron, ster of sterrenbeeld) en νόμος (nomos, wet): het toekennen van wetmatigheden aan sterren.

Maar ik denk dat mijn docent sterrenkunde op de UvA hier nog wel iets aan toe wil voegen:

Sterrenkunde is de enige exacte wetenschap die je niet kan ‘aanraken’.

Scheikunde bijvoorbeeld kan je aanraken, denk maar aan de proefjes die je doet. Natuurkunde kan je op aarde ook gewoon testen, laat maar eens een appel vallen. Biologie ook, stop maar een zaadje in de grond en wacht een paar dagen/weken/maanden/jaar.

Met sterrenkunde kunnen we dit niet, want we kunnen niet bij alle sterren in de buurt komen. We hebben alleen ons eigen zonnestelsel, om dingen in te testen. Zo weten we met zeer grote zekerheid vast te stellen hoe zwaar de zon is. Maar van Arcturus op 36,72 lichtjaar afstand kunnen we dit niet met grote zekerheid vaststellen.

Afstanden

Ik heb hierboven al 36,72 lichtjaar laten vallen, in de sterrenkunde geven we afstanden niet meer aan in kilometer. Dit doen we gewoonweg, omdat de afstanden heel groot zijn. De meest gebruikte afstanden zijn:

  • Astronomische Eenheid (AE): 150 miljoen km = 150.000.000 km.
  • Lichtjaar (lj): 9,46 biljoen km = 9.460.730.472.580,800 km.
  • Parsec (pc): 3,26 lichtjaar = 30,8 biljoen km = 30.841.981.340.613,408 km.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox voor de AVG is verplicht

*

Ik ga akkoord